دستگاه آبکاری
27
آگوست

توجه! مژده!

مواد جدید آنتی اکسیدان نقره که بعد از ابکاری معجزه کرده و علاوه بر ایجاد براقیت ۱۰۰/۱۰۰ و از بین برندن ایرادهای جزیی لک ابکاری متعلق به شرکت پتر لاخ المان فقط یک بار تجربه کنید.

شرکت آرین کروم موفق به اخذ نمایندگی از شرکت های مخمل فلوک جان و مخمل الکتروسیس گردیده لذا از این پس مخمل بصورت عمده 48000 تومان و خرده 50000 تومان عرضه میگردد.

آبکاری روی مبل توسط مهندسین شرکت آرین کروم-

آبکاری روی روشویی توسط مهندسین شرکت آرین کروم