فانتاکروم

شرکت فنی و مهندسی آرین کروم، تنها نماینده رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه و پترلاخ آلمان

فانتاکروم چیست؟

دستگاه فانتاکروم به این شکل عمل میکند که مخازن مخصوص این روش که توسط آلیاژهای مخصوص عمل آور گردیده ساخته میشود و هر مخزن فشار متعارف که موجب بخار شدن این مواد می گردد و بعد از بخار شدن این مواد توسط پیستوله های 2 جزئی خارج گردیده و بصورت آنود و کاتد عمل نموده و سطح آماده شده توسط پرایمر و مولکول های اکتیواتور داخل سطح آماده قرار میگردد و به سختی پاک میگردد (فقط نانو نقره) به این شکل عمل می نماید که مواد نیترات نقره با دست کشیدن پاک میگردد.

انواع مواد اولیه:
مواد اولیه در زمینه آبکاری کروم 2 نوع بوده است که شامل مواد نانو که مختص شرکت بزرگ آرین کروم می باشد و مواد نیترات که افراد غیر متخصص آن را به عنوان مواد آبکاری کروم (فانتاکروم) معرفی می نمایند.


شما با یک بار دیدن و استفاده این مواد و دستگاه ها میتوانید به تمامی دوستان خود معرفی و آن را در کسب درآمدهای زیاد خود شریک نمایید و معرفی شرکت آرین کروم به عنوان تک شرکت قدرتمند در عرضه مواد فوق العاده و پشتیبانی بی نظیر معرفی نمایید و در کارآفرینی در کشور عزیزمان سهیم باشیم.

تصاویر فانتاکروم