مخمل پاش

شرکت آرین کروم برای اولین بار در ایران با اخذ نمایندگی شرکت بزرگ الکتروسیس که یک شرکت آلمانی مقیم ترکیه است . اقدام به واردات دستگاه های مخمل پاش الکتروسس و دستگاه های پودرپاش الکلترو استاتیگ نموده است که این شرکت دستگاه های خود را از بهترین قطعات آلمانی آماده سازی و در اختیار شرکت آرین کروم که فروشنده دستگاه های آبکاری فانتکاروم می باشد، قرار داده است.

دستگاه های الکتروسیس یک نانو فاراد و 125 کیلو ولت قدرت دارد که جهت باردار نمودن الیاف مخمل بسیار قدرتمند می باشد. شرکت آرین کرووم همچنین نماینده شرمت فلوک جان که یک شرکت اروپایی مقیم ترکیه است می باشد که بهترین الیاف مخمل را تهیه و در اختیار نمایندگان خود قرار می دهد.

مخمل پاش
مخمل پاش