این سیستم در ابتدا توسط یک نقاش ترک تبار اختراع و بعد آرام آرام بصورت تکنیکی و مدرن در آمد نقاشی روی آب توسط این نقاش رواج پیدا کرد و توسط مهندسین آلمانی این چاپ بر روی الکل جامد توسط پرینترهای مخصوص و سه بعدی انجام گرفت که یک طرف الکل جامد و پشت الکل، جوهر سوبازلی قرار دارد که بعداز پهن شدن فیلم، توسط اپراتور روی آب معمولی و پاشش اکتیواتور مخصوص تجریه الکل، اکتیواتور الکل را در خود حل نموده و بعد از فرو بردن جسم آماده چاپ، جوهر مخصوص ، به جسم می چسبد و نقش روی جسم منتقل می گردد و سپس جسم در آب تمیز برای شستشوی  ژلاتین چسب قرار می گیرد و در نهایت بعد از خشک شدن، کوتینگ مخصوص براق یا مات بر حسب سلیقه شخص روی جسم قرار گرفته و پورسه را تکمیل می کند.

دستگاه آبکاری
دستگاه آبکاری

سوپر کروم

این رنگ توسط شرکت های بزرگ و معتبر عمل آوری و بعد از انجام پروسه پاشش، 90 درصد براقیت نقره و کروم پاششی فانتاکروم را دارد و احتیاجی به کرت کردن کار ندارد و جسم به فلت دارا بودن آنتی اکسیدان در این رنگ، اکسید نمی کند و در صورت نیاز شما به کوت کردن کار، از کوتینگ مخصوص خود سوپرکروم استفاده می گردد.