هیدروگرافیک (چاپ آبی)

هیدروگرافیک

شرکت فنی و مهندسی آرین کروم، تنها نماینده رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه و پترلاخ آلمان

دستگاه های هیدروگرافیک:

شرکت آرین کروم بهترین سازنده دستگاه اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در زمینه هیدروگرافی می باشد ولی این شرکت با توجه به درآمد ضعیف تولید کننده ها احترام به آموزش ساخت دستگاه توسط خود خریدار به طور مجانی و در مراحل اول آموزش بدون دستگاه می نماید و فقط و فقط صرفا در جهت رفاه حال مشتریان و هم وطنان گرامی این عمل انجام میگردد.

تصاویر هیدروگرافیک (چاپ آبی)