اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

روش اجرای آبکاری

مراحل آبکاری شامل سه مرحله می باشد. پرایمر(زیر کار) – آبکاری – کوتینگ(روی کار) مرحله اول: قطعه مورد نظر را با پرایمر (به شکل پاششی یا […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۷

طریقه شناخت نانو نقره و نیترات

طریقه شناخت نانو نقره و نیترات: در نانو نقره باید کل مواد کنستانتره که یک لیتر میباشد با ۲۴ لیتر آب مقطر منفی صفر مخلوط گردد […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

روش اجرای آبکاری

مراحل آبکاری شامل سه مرحله می باشد. پرایمر(زیر کار) – آبکاری – کوتینگ(روی کار) مرحله اول: قطعه مورد نظر را با پرایمر (به شکل پاششی یا […]